det365娱乐官网|注册(欢迎您)

当前位置 : 主页 > 新闻动态 >

新闻动态

简述bat365平台用户官网串液产生原因及处理方法

       简述bat365平台用户官网串液产生原因及处理方法。
       串液产生原因:
       1、由于bat365平台用户官网板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔。   
       2、操作条件不符合设计要求。   
       3、板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。   
       4、板片泄漏槽处有轻微渗漏,造成介质中有害物质浓缩腐蚀板片,形成串液。
       串液处理方法:  
       1、替换有裂纹或穿孑L板片,在现场用透光法查找板片裂纹。   
       2、调整运行参数,使其达到设计条件。   
       3、bat365平台用户官网维修组装时夹紧尺寸应符合要求,并不是越小越好。   
       4、板片材料合理匹配。
       转载请注明出处:/